Ако сте в България и получавате достъп до нашите издания или услугите, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на DRF, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което Ви предоставяме на разположение или, чрез тези услуги.
Интелектуална собственост
В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Всички авторски права, търговски марки, дизайнерски права, патенти и други права на интелектуална собственост (регистрирани и нерегистрирани) в посочените издания и услуги на DRF Mediengruppe, както и цялото съдържание (включително всички приложения), намиращо се на сайта, остават предоставени на DRF Mediengruppe или неговите лицензодатели (което включва и други потребители).

Не можете да копирате, възпроизвеждате, преиздавате, разделяте, декомпилирате, реверсирате, изтегляте, публикувате, излъчвате, предавате, правите достъпни за обществеността или използвате по друг начин съдържанието на DRF Mediengruppe с изключение на ваша лична нетърговска употреба.

Вие също се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производно произведение от каквото и да е съдържание от DRF Mediengruppe. Всяко друго използване на съдържание изисква предварителното писмено разрешение на DRF Mediengruppe.

Имената, изображенията и логота, идентифициращи посочените издания, техните продукти и услуги, са обект на авторски права, права на дизайн и търговски марки на DRF Mediengruppe и / или трети страни.

Нищо, съдържащо се в тези условия, не трябва да се тълкува като предоставяне на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, право на дизайн или авторски права от DRF Mediengruppe или друга трета страна.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото Ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Декларация В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Всички авторски права, търговски марки, дизайнерски права, патенти и други права на интелектуална собственост (регистрирани и нерегистрирани) в посочените издания и услуги на DRF Mediengruppe, както и цялото съдържание (включително всички приложения), намиращо се на сайта, остават предоставени на DRF Mediengruppe или неговите лицензодатели (което включва и други потребители).

Не можете да копирате, възпроизвеждате, преиздавате, разделяте, декомпилирате, реверсирате, изтегляте, публикувате, излъчвате, предавате, правите достъпни за обществеността или използвате по друг начин съдържанието на DRF Mediengruppe с изключение на ваша лична нетърговска употреба.

Вие също се съгласявате да не адаптирате, променяте или създавате производно произведение от каквото и да е съдържание от DRF Mediengruppe. Всяко друго използване на съдържание изисква предварителното писмено разрешение на DRF Mediengruppe.

Имената, изображенията и логота, идентифициращи посочените издания, техните продукти и услуги, са обект на авторски права, права на дизайн и търговски марки на DRF Mediengruppe и / или трети страни.

Нищо, съдържащо се в тези условия, не трябва да се тълкува като предоставяне на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е търговска марка, право на дизайн или авторски права от DRF Mediengruppe или друга трета страна.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото Ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ИЗДАНИЕТО
© 2023 DRF Mediengruppe. Всички права запазени. In den Sozialen Medien