Ако сте в България и получавате достъп до нашите издания или услугите, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на DRF, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което Ви предоставяме на разположение или, чрез тези услуги.
Използване
В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Вие се съгласявате да използвате изданията и услугите на и предоставени от DRF Mediengruppe и неговите под-сайтове само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или възпрепятства използването на съответният или на някой друг. Забраненото поведение включва тормоз или причиняване на стрес или неудобство на което и да е лице, предаване на нецензурно или обидно съдържание или нарушаване на нормалния поток от диалог в рамките на DRF Mediengruppe.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Декларация В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Вие се съгласявате да използвате изданията и услугите на и предоставени от DRF Mediengruppe и неговите под-сайтове само за законни цели и по начин, който не нарушава правата, ограничава или възпрепятства използването на съответният или на някой друг. Забраненото поведение включва тормоз или причиняване на стрес или неудобство на което и да е лице, предаване на нецензурно или обидно съдържание или нарушаване на нормалния поток от диалог в рамките на DRF Mediengruppe.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ИЗДАНИЕТО
© 2023 DRF Mediengruppe. Всички права запазени. In den Sozialen Medien