Ако сте в България и получавате достъп до нашите издания или услугите, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на DRF, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което Ви предоставяме на разположение или, чрез тези услуги.
Отговорност за съдържанието
В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Съдържанието на нашите страници е създадено с голямо внимание. Не можем обаче да поемем отговорност за коректността, пълнотата и качеството на съдържанието. Цялата информация се предоставя без гаранция. Отговорността за щети в резултат на използването на публикуваното съдържание е изключена.

Ние не поемаме никаква отговорност или гаранция за актуалността, пълнотата, законността, актуалността и коректността на информацията, данните и подробностите, използвани на този уебсайт, които се основават на публично достъпни материали.

Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общите закони. Не сме задължени да наблюдаваме информацията, предавана или съхранявана на трети страни, или да разследваме обстоятелства, които показват незаконни дейности.

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента, в който осъзнаем конкретно законово нарушение. Веднага след като разберем за подобни законови нарушения, ние веднага ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки

Нашите сайтове съдържат връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за това съдържание на трети страни. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги отговаря за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения по времето, когато бяха свързани. По време на създаването на връзката не е намерено незаконно съдържание.

Авторски права

Съдържанието и работата на тези страници, създадени от оператора на уебсайта, са обект на авторски права. Дублирането, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или автор. Изтеглянията и копията на този уебсайт са разрешени само за частна, нетърговска употреба.

Докато съдържанието на този уебсайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни ще бъдат спазени. По-специално съдържанието на трета страна е маркирано като такова. Ако има нещо друго, което трябва да знаете за нарушаването на авторските права, моля, уведомете ни. Веднага след като разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем това съдържание.

Права върху съдържанието на платформата и тяхното използване

Всички права, по-специално авторските права за използване и експлоатация, върху съдържанието и услугите, публикувани на платформата (например текстове, видеоклипове и изображения) по отношение на потребителя, принадлежат изключително на оператора или, ако е приложимо, на иначе идентифицирания автор. На потребителя е забранено да променя или премахва известия за авторски права, имена на марки и подобна информация.

На потребителя е забранено да блокира, презаписва, модифицира или копира текстове, съдържание, софтуер или скриптове на платформата, освен ако това е необходимо за правилното използване на платформата. Потребителят трябва също да се въздържа от всяко действие, което може да наруши функционалността на платформата, по-специално да претовари платформата.
Информация относно разрешаването на потребителски спорове

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (така наречената платформа за ОС) на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Бихме искали да отбележим, че не участваме в процедура за уреждане на спорове пред арбитражна комисия за потребителски спорове.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Декларация В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Съдържанието на нашите страници е създадено с голямо внимание. Не можем обаче да поемем отговорност за коректността, пълнотата и качеството на съдържанието. Цялата информация се предоставя без гаранция. Отговорността за щети в резултат на използването на публикуваното съдържание е изключена.

Ние не поемаме никаква отговорност или гаранция за актуалността, пълнотата, законността, актуалността и коректността на информацията, данните и подробностите, използвани на този уебсайт, които се основават на публично достъпни материали.

Като доставчик на услуги ние носим отговорност за собственото си съдържание на тези страници в съответствие с общите закони. Не сме задължени да наблюдаваме информацията, предавана или съхранявана на трети страни, или да разследваме обстоятелства, които показват незаконни дейности.

Задълженията за премахване или блокиране на използването на информация съгласно общите закони остават незасегнати. Отговорността в това отношение обаче е възможна само от момента, в който осъзнаем конкретно законово нарушение. Веднага след като разберем за подобни законови нарушения, ние веднага ще премахнем това съдържание.

Отговорност за връзки

Нашите сайтове съдържат връзки към външни уебсайтове на трети страни, върху чието съдържание нямаме влияние. Следователно не можем да поемем отговорност за това съдържание на трети страни. Съответният доставчик или оператор на страниците винаги отговаря за съдържанието на свързаните страници. Свързаните страници бяха проверени за възможни законови нарушения по времето, когато бяха свързани. По време на създаването на връзката не е намерено незаконно съдържание.

Авторски права

Съдържанието и работата на тези страници, създадени от оператора на уебсайта, са обект на авторски права. Дублирането, обработката, разпространението и всякакъв вид експлоатация извън границите на закона за авторското право изискват писменото съгласие на съответния автор или автор. Изтеглянията и копията на този уебсайт са разрешени само за частна, нетърговска употреба.

Докато съдържанието на този уебсайт не е създадено от оператора, авторските права на трети страни ще бъдат спазени. По-специално съдържанието на трета страна е маркирано като такова. Ако има нещо друго, което трябва да знаете за нарушаването на авторските права, моля, уведомете ни. Веднага след като разберем за законови нарушения, незабавно ще премахнем това съдържание.

Права върху съдържанието на платформата и тяхното използване

Всички права, по-специално авторските права за използване и експлоатация, върху съдържанието и услугите, публикувани на платформата (например текстове, видеоклипове и изображения) по отношение на потребителя, принадлежат изключително на оператора или, ако е приложимо, на иначе идентифицирания автор. На потребителя е забранено да променя или премахва известия за авторски права, имена на марки и подобна информация.

На потребителя е забранено да блокира, презаписва, модифицира или копира текстове, съдържание, софтуер или скриптове на платформата, освен ако това е необходимо за правилното използване на платформата. Потребителят трябва също да се въздържа от всяко действие, което може да наруши функционалността на платформата, по-специално да претовари платформата.
Информация относно разрешаването на потребителски спорове

Европейската комисия предоставя платформа за извънсъдебно онлайн разрешаване на спорове (така наречената платформа за ОС) на адрес https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Бихме искали да отбележим, че не участваме в процедура за уреждане на спорове пред арбитражна комисия за потребителски спорове.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ИЗДАНИЕТО
© 2023 DRF Mediengruppe. Всички права запазени. In den Sozialen Medien