Ако сте в България и получавате достъп до нашите издания или услугите, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на DRF, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което Ви предоставяме на разположение или, чрез тези услуги.
Интернет бисквитки
В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Ние НЕ използваме интернет бисквитки!

Вашето удовлетворение е важно за нас, затова не използваме т.н. интернет бисквитки. Не Ви проследяваме, чрез такива и не събираме никаква информация по този начин.

Не използваме външни бисквитки от други компании, които събират лична информация за Вас и Вашата дейност в интернет.

При използване на споделено видео съдържание от Google или Youtube.com е възможно те да използват такива. (Може да се запознаете с техните условия на съответните уеб-страници: www.google.com, www.youtube.com)

Можете да използвате всяко дигитално издание на DRF Mediengruppe безопасно.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Декларация В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Ние НЕ използваме интернет бисквитки!

Вашето удовлетворение е важно за нас, затова не използваме т.н. интернет бисквитки. Не Ви проследяваме, чрез такива и не събираме никаква информация по този начин.

Не използваме външни бисквитки от други компании, които събират лична информация за Вас и Вашата дейност в интернет.

При използване на споделено видео съдържание от Google или Youtube.com е възможно те да използват такива. (Може да се запознаете с техните условия на съответните уеб-страници: www.google.com, www.youtube.com)

Можете да използвате всяко дигитално издание на DRF Mediengruppe безопасно.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ИЗДАНИЕТО
© 2023 DRF Mediengruppe. Всички права запазени. In den Sozialen Medien