Ако сте в България и получавате достъп до нашите издания или услугите, които са предназначени за България, моля прегледайте следната декларация описваща как може да използвате посочените издания и/или други онлайн услуги на DRF, за достъп, преглед и/или ползване на съдържание, което Ви предоставяме на разположение или, чрез тези услуги.
Общностни правила
В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Посочените издания от мрежата на DRF Mediengruppe са открит форум за потребителите да публикуват съдържание. Темите могат да съдържат коментари под статии, форумни дискусии, имейл услуги, обяви, области за чат, дискусионни групи, снимки, видео, документни масиви и/или други съоръжения за съобщения или комуникация, предназначени за да ви позволи да общувате с други хора (поотделно "Комуникационна услуга" и колективно "Комуникационни услуги").

DRF Mediengruppe има някой изисквания към Вас, но не може да поеме отговорност. Моля уверете се, че то е в съответствие с нашите правила и условия създадени с цел избягване възможност за причиняване на престъпление или вреди на други потребители.

Ако публикувате съдържание:
1-а. Бъдете уважителни и толерантни към другите членове, дори и ако не сте съгласни с тях.

2-a. Препоръчителен за писане в дискусиите е Българският език (КИРИЛИЦА). Изключения се допускат при изпиването на марки, модели, имена...

3-a. Писането с главни букви е нежелателно.

4-a. Пишете описателни заглавия с яснота по темата на въпроса. Теми с кратки заглавия от типа "проблем" "помощ" и др. подобни не се допускат.

5-а. Всяко неприемливо съдържание (включително, но не се ограничават до мнения или потребителски имена) ще бъдат изтрити.

6-а. Ние не допускаме заплашителен, расистки, обиден, омразен, склонящ към насилие, вулгарен, или неприлични език или поведение.

7-а. Участие в, насърчаване, или предложения на всяко незаконно поведение е причина за незабавно изтриване и спиране на правата на публикуване и ще бъдат докладвани на съответните органи.

8-а. Публикуване на лични или всяка друга идентифицираща информация, адрес, телефонен номер и т.н. е на Ваша отговорност.

9-а. Моля, имайте в предвид, че други потребители може да претендират, че са експерти в дадена област (технически и др.), като всъщност не са. Ние Ви препоръчваме да използвате собствената си преценка и да не следвате съветите им.

10-а. Всяко публикувано съдържание може да се използва от DRF Mediengruppe и всички свързани медии, включително (но не само) уебсайтове, списания и книги.

Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са (и когато е приложимо) свързани с конкретна комуникационна услуга. Чрез пример, а не като ограничение, Вие се съгласявате, че при използване на тази услуги, няма да:

1-в. Използвате услугата във връзка с проучвания, състезания, пирамидални схеми, верижни писма, нежелана поща, включително съобщения целящи манипулация, налагащи умишлена заблуда, такива без свързаност с темата, спам или дублиращи мнения.

2-в. Клеветите, тормозите, заплашвате или по друг начин нарушават законните права (като правото на неприкосновеност на личния живот и публичност) на другите.

3-в. Публикувате, изпращате, качвате, разпространявате или разпръсквате неподходящи, профанизирани, клеветнически, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.

4-в. Качвате, вградени или по друг начин файлове, които съдържат изображения, фотографии, софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост включително, като пример, а не като ограничение авторско право или търговска марка (или от правата за лична неприкосновеност и публичност), освен ако притежавате или контролирате правата върху тях или сте получили необходимото съгласие за същото.

5-в. Използвате всякакви материали или информация, включително изображения и фотографии, които са предоставени чрез Услугите по какъвто и да е начин, което нарушава авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или други права на собственост на някоя от страните.

6-в. Качвате файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър или на чуждо имущество.

7-в. Рекламирате или предлагате стоки и услуги с търговска цел извън специализираните раздели.

8-в. Изтегляте файл публикуван от друг потребител за който знаете или би трябвало да знаете, че не могат законно да бъдат възпроизведени, показани и / или разпределени по такъв начин.

9-в. Фалшифицирате или изтривате всяка информация свързана с управление на авторските права, като авторски определения, законови или други бележки, означения за авторство, етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който се качва.

10-в. Ограничавате или забранявате на който и да е друг потребител ползването на комуникационните услуги.

11-в. Нарушавате правилата за поведение или други правила, които могат да бъдат приложими за всяка отделна комуникационна услуга.

12-в. Придобивате или събирате по някакъв друг начин на информация за другите, включително имейл адреси.

13-в. Нарушавате приложимите закони или подзаконови актове на Република България.

14-в. Създавате фалшива идентичност с цел въвеждане в заблуда.

DRF Mediengruppe няма задължение да следи комуникационните услуги. Въпреки това си запазва правото да преглежда публикуваните материалите публикувани и да премахва такива по свое усмотрение. DRF Mediengruppe си запазва правото да прекрати достъпа Ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по каквато и да е причина.

DRF Mediengruppe си запазва правото по всяко време да разкрие информация, която счита за необходима за да отговори на приложим закон, наредба, законов процес, правителствено изискване или да редактира, откаже да публикува, да премахне информация или материали, изцяло или частично по усмотрение.

Винаги бъдете внимателни, когато давате никаква лична информация във всички комуникационни услуги. Ние не контролираме или потвърждаваме съдържанието, съобщенията или информацията намираща се във всички комуникационни услуги и следователно, DRF Mediengruppe изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия произтичащи от участието си във всички комуникационни услуги. Управителите и хостовете не са упълномощени наши говорители и техните мнения не отразяват непременно тези на DRF Mediengruppe.

Материали, качени на наши сървъри може да бъдат обект на ограничения за ползване, възпроизвеждане и / или разпространение. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако ги изтеглите.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница, като публикуваме актуализирани известия. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
Декларация В сила от 01 Април 2021 г.
Добре дошли в мрежата от интерактивни издания и съдържателни услуги, предоставяни от DRF Mediengruppe, неговите филиали или нейните дъщерни уеб издания. Моля, прегледайте внимателно тази декларация, преди да използвате уеб изданията, защото те засягат Вашите права. Използвайки някое от нашите изданията или услуги, се счита, че вие приемате и се съгласявате да бъдете законно обвързани от тях.
Български езек
Посочените издания от мрежата на DRF Mediengruppe са открит форум за потребителите да публикуват съдържание. Темите могат да съдържат коментари под статии, форумни дискусии, имейл услуги, обяви, области за чат, дискусионни групи, снимки, видео, документни масиви и/или други съоръжения за съобщения или комуникация, предназначени за да ви позволи да общувате с други хора (поотделно "Комуникационна услуга" и колективно "Комуникационни услуги").

DRF Mediengruppe има някой изисквания към Вас, но не може да поеме отговорност. Моля уверете се, че то е в съответствие с нашите правила и условия създадени с цел избягване възможност за причиняване на престъпление или вреди на други потребители.

Ако публикувате съдържание:
1-а. Бъдете уважителни и толерантни към другите членове, дори и ако не сте съгласни с тях.

2-a. Препоръчителен за писане в дискусиите е Българският език (КИРИЛИЦА). Изключения се допускат при изпиването на марки, модели, имена...

3-a. Писането с главни букви е нежелателно.

4-a. Пишете описателни заглавия с яснота по темата на въпроса. Теми с кратки заглавия от типа "проблем" "помощ" и др. подобни не се допускат.

5-а. Всяко неприемливо съдържание (включително, но не се ограничават до мнения или потребителски имена) ще бъдат изтрити.

6-а. Ние не допускаме заплашителен, расистки, обиден, омразен, склонящ към насилие, вулгарен, или неприлични език или поведение.

7-а. Участие в, насърчаване, или предложения на всяко незаконно поведение е причина за незабавно изтриване и спиране на правата на публикуване и ще бъдат докладвани на съответните органи.

8-а. Публикуване на лични или всяка друга идентифицираща информация, адрес, телефонен номер и т.н. е на Ваша отговорност.

9-а. Моля, имайте в предвид, че други потребители може да претендират, че са експерти в дадена област (технически и др.), като всъщност не са. Ние Ви препоръчваме да използвате собствената си преценка и да не следвате съветите им.

10-а. Всяко публикувано съдържание може да се използва от DRF Mediengruppe и всички свързани медии, включително (но не само) уебсайтове, списания и книги.

Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само за да публикувате, изпращате и получавате съобщения и материали, които са (и когато е приложимо) свързани с конкретна комуникационна услуга. Чрез пример, а не като ограничение, Вие се съгласявате, че при използване на тази услуги, няма да:

1-в. Използвате услугата във връзка с проучвания, състезания, пирамидални схеми, верижни писма, нежелана поща, включително съобщения целящи манипулация, налагащи умишлена заблуда, такива без свързаност с темата, спам или дублиращи мнения.

2-в. Клеветите, тормозите, заплашвате или по друг начин нарушават законните права (като правото на неприкосновеност на личния живот и публичност) на другите.

3-в. Публикувате, изпращате, качвате, разпространявате или разпръсквате неподходящи, профанизирани, клеветнически, нецензурни, неприлични или незаконни теми, имена, материали или информация.

4-в. Качвате, вградени или по друг начин файлове, които съдържат изображения, фотографии, софтуер или други материали, защитени от законите за интелектуална собственост включително, като пример, а не като ограничение авторско право или търговска марка (или от правата за лична неприкосновеност и публичност), освен ако притежавате или контролирате правата върху тях или сте получили необходимото съгласие за същото.

5-в. Използвате всякакви материали или информация, включително изображения и фотографии, които са предоставени чрез Услугите по какъвто и да е начин, което нарушава авторско право, търговска марка, патент, търговска тайна или други права на собственост на някоя от страните.

6-в. Качвате файлове, които съдържат вируси, повредени файлове, или друг подобен софтуер или програми, които могат да навредят на работата на нечий компютър или на чуждо имущество.

7-в. Рекламирате или предлагате стоки и услуги с търговска цел извън специализираните раздели.

8-в. Изтегляте файл публикуван от друг потребител за който знаете или би трябвало да знаете, че не могат законно да бъдат възпроизведени, показани и / или разпределени по такъв начин.

9-в. Фалшифицирате или изтривате всяка информация свързана с управление на авторските права, като авторски определения, законови или други бележки, означения за авторство, етикетите за произхода или източника на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който се качва.

10-в. Ограничавате или забранявате на който и да е друг потребител ползването на комуникационните услуги.

11-в. Нарушавате правилата за поведение или други правила, които могат да бъдат приложими за всяка отделна комуникационна услуга.

12-в. Придобивате или събирате по някакъв друг начин на информация за другите, включително имейл адреси.

13-в. Нарушавате приложимите закони или подзаконови актове на Република България.

14-в. Създавате фалшива идентичност с цел въвеждане в заблуда.

DRF Mediengruppe няма задължение да следи комуникационните услуги. Въпреки това си запазва правото да преглежда публикуваните материалите публикувани и да премахва такива по свое усмотрение. DRF Mediengruppe си запазва правото да прекрати достъпа Ви до някои или всички комуникационни услуги по всяко време без предупреждение по каквато и да е причина.

DRF Mediengruppe си запазва правото по всяко време да разкрие информация, която счита за необходима за да отговори на приложим закон, наредба, законов процес, правителствено изискване или да редактира, откаже да публикува, да премахне информация или материали, изцяло или частично по усмотрение.

Винаги бъдете внимателни, когато давате никаква лична информация във всички комуникационни услуги. Ние не контролираме или потвърждаваме съдържанието, съобщенията или информацията намираща се във всички комуникационни услуги и следователно, DRF Mediengruppe изрично отхвърля всяка отговорност във връзка с комуникационните услуги и всички последствия произтичащи от участието си във всички комуникационни услуги. Управителите и хостовете не са упълномощени наши говорители и техните мнения не отразяват непременно тези на DRF Mediengruppe.

Материали, качени на наши сървъри може да бъдат обект на ограничения за ползване, възпроизвеждане и / или разпространение. Вие сте отговорни за приемането на такива ограничения, ако ги изтеглите.
Отпечатване
Запазваме си правото да променим по всяко време декларацията, описана в тази страница, като публикуваме актуализирани известия. Моля, проверявайте тук редовно. При коригиране на информацията, продължаващото ви използване на нашите платформи ще се тълкува като потвърждение че сте съгласни и приели корекциите.
ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИ ДЕКЛАРАЦИИ НА ИЗДАНИЕТО
© 2023 DRF Mediengruppe. Всички права запазени. In den Sozialen Medien